کنترل «لمپی اسکین» دامی در نجف آباد
کنترل «لمپی اسکین» دامی در نجف آباد

ایرنا: رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد گفت: بیش از ۱۳هزار راس گاو و گوساله در شهرستان نجف آباد علیه بیماری لمپی اسکین واکسینه شدند.  محمد مهدی حسن پور افزود: درشهرستان نجف آباد ۲۵ هزار راس گاو و گوساله وجود دارد که ۱۳هزار و ۵۰۰ راس که در معرض خطر بودند واکسینه شده اند .

ایرنا: رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد گفت: بیش از ۱۳هزار راس گاو و گوساله در شهرستان نجف آباد علیه بیماری لمپی اسکین واکسینه شدند.

 محمد مهدی حسن پور افزود: درشهرستان نجف آباد ۲۵ هزار راس گاو و گوساله وجود دارد که ۱۳هزار و ۵۰۰ راس که در معرض خطر بودند واکسینه شده اند .