کوتاه آ مدن در مقابل دشمنان سرنوشتی مانند مصر به دنبال خواهد داشت
کوتاه آ مدن در مقابل دشمنان سرنوشتی مانند مصر به دنبال خواهد داشت

خبرگزاری ایمنا: فرماندار نجف آباد گفت: تحولات روزهای اخیر کشور مصر نشان داد که نرمش و عدم برخورد قاطعانه با دشمنان و باقیماندگان نظام طاغوت می تواند زمینه ساز شکست و انحراف یک انقلاب باشد که این امر در نظام اسلامی با وجود حضرت امام خمینی (ره) تحقق پیدا نکرد. به گزارش خبرنگار ایمنا سیروس […]

خبرگزاری ایمنا: فرماندار نجف آباد گفت: تحولات روزهای اخیر کشور مصر نشان داد که نرمش و عدم برخورد قاطعانه با دشمنان و باقیماندگان نظام طاغوت می تواند زمینه ساز شکست و انحراف یک انقلاب باشد که این امر در نظام اسلامی با وجود حضرت امام خمینی (ره) تحقق پیدا نکرد.

به گزارش خبرنگار ایمنا سیروس محمودی فرماندار نجف آباد در دیدار با تعدادی از مسئولان شهرستان با اعلام این مطلب خاطر نشان کرد: محمد مرسی در طول یک سال مسئولیت خود دچار اشتباهاتی مختلفی شد که عدم برخورد قاطع با بدنه فاسد ارتش و دیگر ارگان های زمان حکومت قبل از جمله این موارد به شمار می آیند که در نهایت نیز منجر به پیدایش وضعیت فعلی شد.»

محمودی در ادامه سخنان خود با اشاره به تبلیغات دشمنان برای ناکارآمد نشان دادن و بی اعتماد کردن مردم به نظام افزود:« این فضا آنقدر سنگین و فتنه آمیز بود که حتی بسیاری از بزرگان انقلاب و دوستداران نظام در خارج نیز در این خصوص با شبهاتی مواجه شده بودند ولی سلامت و نتیجه انتخابات اخیر با قدرت تمامی این توطئه ها را به شکست کشانید.»

فرماندار نجف آباد همچنین رئیس جمهور منتخب مردم را فرزند نظام و انقلاب خواند و ادامه داد:« دشمنان در خیالات خود انتخاب ایشان را در مسیر منافع خود برآورد کرده بودند ولی مواضع صریح،شفاف و روشن دکتر روحانی در روزهای اخیر بار دیگر امید آنها را به یاس تبدیل کرد که تشدید تحریم ها را باید دلیل این امر بدانیم.»