ایمنا: سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از نجات یک زن چهل و هشت ساله در روستای همت آباد شهرستان از خط گاز گرفتگی خبر داد.

گازگرفتگی زن ۴۸ ساله در نجف آباد

ایمنا: سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از نجات یک زن چهل و هشت ساله در روستای همت آباد شهرستان از خطر گاز گرفتگی خبر داد.

عباس عابدی افزود:طی این حادثه که حوالی ساعت پنج عصر چهارشنبه هجدهم دی ماه ۹۸ روی داد، نیروهای اورژانس ۱۱۵ بلافاصله در محل حضور پیدا کرده و ضمن انجام اقدامات اولیه مورد نیاز، فرد مصدوم را به بیمارستان فاطمه الزهرا تامین اجتماعی در یزدانشهر انتقال دادند.

گاز گرفتگی گازگرفتگی زن ۴۸ ساله در نجف آباد گازگرفتگی زن ۴۸ ساله در نجف آباد                     4 150x300

گاز گرفتگی

گازگرفتگی زن ۴۸ ساله در نجف آباد