همزمان با اولین سالگرد شهادت محسن حججی مراسم گرامیداشت این شهید در سرزمین وحی و توسط حاجیان بیت الله الحرام نیز برگزار شد. صحبت های پدر و مادر شهید حججی در این مراسم، بخشی از گزارش را تشکیل می دهد.

گرامیداشت حجت خدا در سرزمین خدا+فیلم

همزمان با اولین سالگرد شهادت محسن حججی مراسم گرامیداشت این شهید در سرزمین وحی و توسط حاجیان بیت الله الحرام نیز برگزار شد. صحبت های پدر و مادر شهید حججی در این مراسم، بخشی از گزارش را تشکیل می دهد.

مستند حماسه نگاه گرامیداشت حجت خدا در سرزمین خدا+فیلم گرامیداشت حجت خدا در سرزمین خدا+فیلم                      8 300x212

دومین سالگرد شهید حججی

گرامیداشت حجت خدا در سرزمین خدا+فیلم