هم زمان با نزدیک شدن به ۱۳ دی سالروز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر فرماندهان محور مقاومت، نقاط مختلف شهرستان نجف آباد شاهد برگزاری یادواره هایی است.

گرامیداشت سالروز شهادت حاج قاسم در نجف آباد+تصاویر

هم زمان با نزدیک شدن به ۱۳ دی سالروز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر فرماندهان محور مقاومت، نقاط مختلف شهرستان نجف آباد شاهد برگزاری یادواره هایی است.

در ادامه تصاویر مربوط به برخی از این ویژه برنامه ها را می توانید مشاهده کنید.

سالگرد شهادت شهید سلیمانی در امیرآباد گرامیداشت سالروز شهادت حاج قاسم در نجف آباد+تصاویر گرامیداشت سالروز شهادت حاج قاسم در نجف آباد+تصاویر         210x300

سالگرد شهادت شهید سلیمانی در امیرآباد

سالگرد شهادت شهید سلیمانی در پارک کوهستان گرامیداشت سالروز شهادت حاج قاسم در نجف آباد+تصاویر گرامیداشت سالروز شهادت حاج قاسم در نجف آباد+تصاویر             185x300

سالگرد شهادت شهید سلیمانی در پارک کوهستان

سالگرد شهادت شهید سلیمانی در قلعه سفید گرامیداشت سالروز شهادت حاج قاسم در نجف آباد+تصاویر گرامیداشت سالروز شهادت حاج قاسم در نجف آباد+تصاویر          212x300

سالگرد شهادت شهید سلیمانی در قلعه سفید

سالگرد شهادت شهید سلیمانی در یزدانشهر گرامیداشت سالروز شهادت حاج قاسم در نجف آباد+تصاویر گرامیداشت سالروز شهادت حاج قاسم در نجف آباد+تصاویر         200x300

سالگرد شهادت شهید سلیمانی در یزدانشهر

گرامیداشت سالروز شهادت حاج قاسم در نجف آباد+تصاویر