گرامیداشت ۲۹دی(روزغزه) در دبستان شاهد مرضیّه
گرامیداشت ۲۹دی(روزغزه) در دبستان شاهد مرضیّه

به گزارش مدیر محترم دبستان دخترانه شاهد مرضیّه ،  به مناسبت ۲۹ دی ماه (روز غزّه) مراسمی در این آموزشگاه برگزار گردید. اهمّ فعّالیّت های انجام شده پخش صوت دلنشین قرآن کریم برنامه های جذّاب در مراسم صبحگاه آموزشگاه که توسّط اعضای بسیج اجرا گردید. قرائت مقاله هایی زیبا و کوبنده در مورد حمایت از […]

به گزارش مدیر محترم دبستان دخترانه شاهد مرضیّه ،  به مناسبت ۲۹ دی ماه (روز غزّه) مراسمی در این آموزشگاه برگزار گردید.

اهمّ فعّالیّت های انجام شده

پخش صوت دلنشین قرآن کریم

برنامه های جذّاب در مراسم صبحگاه آموزشگاه که توسّط اعضای بسیج اجرا گردید.

قرائت مقاله هایی زیبا و کوبنده در مورد حمایت از کودکان مبارز غزّه

نواختن زنگ مقاومت با هدف تجلیل از فرزندان غزّه

سردادن شعار مرگ برآمریکا ومرگ براسرائیل توسّط دانش آموزان