رضا قلیج خانی عکاس خبرگزاری ایمنا در گزارشی تصویری تشییع جنازه و خاکسپاری استاد احمد بیگدلی را به تصویر کشیده است.

رضا قلیج خانی عکاس خبرگزاری ایمنا در گزارشی تصویری تشییع جنازه و خاکسپاری استاد احمد بیگدلی را به تصویر کشیده است.