گزارش تصویری از تشییع جنازه شهید محسن حیدری (شهیدی از لشکر ۸ نجف اشرف)
گزارش تصویری از تشییع جنازه شهید محسن حیدری (شهیدی از لشکر ۸ نجف اشرف)

عصر روز پنج شنبه ۳۱ مرداد لشگر زرهی ۸ نجف اشرف شاهد وداع فرماندهان و نیروهای خود با سروان شهید محسن حیدری نیروی دیده بان توپخانه خود به منظور انجام آیین تشییع جنازه در خمینی شهر بود.     شهادت دومین نیروی لشگر زرهی ۸ نجف آباد در ماه های اخیر

عصر روز پنج شنبه ۳۱ مرداد لشگر زرهی ۸ نجف اشرف شاهد وداع فرماندهان و نیروهای خود با سروان شهید محسن حیدری نیروی دیده بان توپخانه خود به منظور انجام آیین تشییع جنازه در خمینی شهر بود.

 

 

شهادت دومین نیروی لشگر زرهی ۸ نجف آباد در ماه های اخیر