گزارش تصویری از اول مهر نجف آباد
گزارش تصویری از اول مهر نجف آباد

رضا قلیچ خانی عکاس خبرگزاری ایمنا، در گزارشی تصویری گوشه ای از  اولین روز بازگشایی مدارس نجف آباد را به تصویر کشیده است.

رضا قلیچ خانی عکاس خبرگزاری ایمنا، در گزارشی تصویری گوشه ای از  اولین روز بازگشایی مدارس نجف آباد را به تصویر کشیده است.