گزارش تصویری از بازدید نمازگزاران سه مسجد از تخت فولاد
گزارش تصویری از بازدید نمازگزاران سه مسجد از تخت فولاد

نمازگزاران مسجد الرجا، مسجد الهادی و مسجد الرضای نجف آباد اخیرا از اماکن زیارتی تخت فولاد اصفهان بازدید کرده اند. بخش هایی از این بازدید را می توانید در قالب گزارش تصویری در ادامه مشاهده کنید.

نمازگزاران مسجد الرجا، مسجد الهادی و مسجد الرضای نجف آباد اخیرا از اماکن زیارتی تخت فولاد اصفهان بازدید کرده اند.

بخش هایی از این بازدید را می توانید در قالب گزارش تصویری در ادامه مشاهده کنید.