گزارش تصویری از حضور فجر مردم نجف آباد
گزارش تصویری از حضور فجر مردم نجف آباد

گزارش تصویری از حضور فجر مردم نجف آباد علاقه مندان می توانند با ارسال تلگرامی تصاویر خود از راهپیمایی امروز ۲۲ بهمن نجف آباد به شماره ۰۹۱۳۴۳۱۱۷۸۳،آنها را از طریق پایگاه خبری و کانال تلگرامی نجف آباد نیوز به نمایش بگذارند.

گزارش تصویری از حضور فجر مردم نجف آباد
۱


علاقه مندان می توانند با ارسال تلگرامی تصاویر خود از راهپیمایی امروز ۲۲ بهمن نجف آباد به شماره ۰۹۱۳۴۳۱۱۷۸۳،آنها را از طریق پایگاه خبری و کانال تلگرامی نجف آباد نیوز به نمایش بگذارند.