گزارش تصویری از خانه تاریخی مهر پرور
گزارش تصویری از خانه تاریخی مهر پرور

خانه تاریخی مهر پرور به عنوان اولین موزه مردم شناسی نجف آباد در سال جاری به عنوان یکی از جاذبه های تاریخی شهر مطرح شده است. در ادامه می توانید گزارش تصویری از این مجموعه زیبا را مشاهده کنید.

خانه تاریخی مهر پرور به عنوان اولین موزه مردم شناسی نجف آباد در سال جاری به عنوان یکی از جاذبه های تاریخی شهر مطرح شده است.

در ادامه می توانید گزارش تصویری از این مجموعه زیبا را مشاهده کنید.