مدرسه دیابت جنان تنها مدرسه دیابت خاور میانه است .که در چهار سطح مقدماتی متوسط وپیشرفته و تکمیلی تدریس می شود. [jwplayer mediaid=”5417″]  

مدرسه دیابت جنان تنها مدرسه دیابت خاور میانه است .که در چهار سطح مقدماتی متوسط وپیشرفته و تکمیلی تدریس می شود.

[jwplayer mediaid=”5417″]