گزارش ویدئویی از کنگره شهدای نجف آباد برگرفته از قسمتی از مجموعه تلویزیونی عرشیان است که از شبکه ۵ اصفهان هرهفته پخش می شود گزارش ویدئویی کنگره شهدای نجف آباد [KGVID width=”640″ height=”360″]http://www.8najaf.ir/data/film/kongereh.flv[/KGVID] دانلود   مرجع خبر

گزارش ویدئویی از کنگره شهدای نجف آباد برگرفته از قسمتی از مجموعه تلویزیونی عرشیان است که از شبکه ۵ اصفهان هرهفته پخش می شود

گزارش ویدئویی

کنگره شهدای نجف آباد
[KGVID width=”640″ height=”360″]http://www.8najaf.ir/data/film/kongereh.flv[/KGVID]

دانلود

 

مرجع خبر