گزارش ویدئویی از کنگره شهدای نجف آباد
گزارش ویدئویی از کنگره شهدای نجف آباد

گزارش ویدئویی از کنگره شهدای نجف آباد برگرفته از قسمتی از مجموعه تلویزیونی عرشیان است که از شبکه ۵ اصفهان هرهفته پخش می شود گزارش ویدئویی کنگره شهدای نجف آباد [KGVID width=”640″ height=”360″]http://www.8najaf.ir/data/film/kongereh.flv[/KGVID] دانلود   مرجع خبر

گزارش ویدئویی از کنگره شهدای نجف آباد برگرفته از قسمتی از مجموعه تلویزیونی عرشیان است که از شبکه ۵ اصفهان هرهفته پخش می شود

گزارش ویدئویی

کنگره شهدای نجف آباد
[KGVID width=”640″ height=”360″]http://www.8najaf.ir/data/film/kongereh.flv[/KGVID]

دانلود

 

مرجع خبر