نجف آباد تنها شهری است که به هر مناسبتی بایستی شهیدی را تقدیم راه خدا و انقلاب نماید و این استثناء در ایران زمین بی مانند است امروز یکی از روزهای بزرگ و بیاد ماندنی این شهر شهید پرور خواهد بود امروزمردم نجف اباد فرزند شهید خود را تشیع خواهند کرد با شکوهی بی مانند […]

نجف آباد تنها شهری است که به هر مناسبتی بایستی شهیدی را تقدیم راه خدا و انقلاب نماید و این استثناء در ایران زمین بی مانند است

امروز یکی از روزهای بزرگ و بیاد ماندنی این شهر شهید پرور خواهد بود
امروزمردم نجف اباد فرزند شهید خود را تشیع خواهند کرد با شکوهی بی مانند و مثال زدنی

شهر من نمیتواند نسبت به اتفاقات دنیا بی تفاوت باشد و انقلاب را همانند درختی نو پا با خون فرزندانش آبیاری میکند
آری
از رشادت مردم این شهر هرچه بگویم هیچ نگفته ام
شهید پروری برای مردم این دیار رسم و آیینی مقدس است
مردم نجف آباد محکوم به فدا شدن آنهم برای اسلام و انقلاب هستند
این مردم قرنها است به واسطه نام مبارک نجف نمک پرورده حیدر کرار هستند
در رکاب حیدر بودن شایسته کسانی جز این مردم نیست
این مردم سالهای سال است به مانند ذوالفقار از کیان اسلام پاسداری میکنند و خود و فرزندان خود را ابراهیم مانند به مسلخ میبرند تا نکند خدای ناکرده چشمی ناپاک به خود جسارت نگاهی نا ثواب بدهد

امروز همه مردم به بدرقه سردار شهید خواهند آمد
سرداری که با لباس احرام ندای حق را لبیک گفت
امروز مردم کسی را بدرقه خواهند کرد که هرگز در راه خدا خاموش نبود
او تمام عمر وقف اسلام و انقلاب بود
او با نثار خون پاکش یک بار دیگر بر کفر و ظلم تاخت تا روزی که ندای انا المهدی از کعبه به گوش عالمیان برسد و روسفیدان عالم لبیک گویند

امروز بزرگ مردی بر سر دستان شما مردم به سوی خانه ابدی بدرقه خواهد شد که کمتر کسی از رشادت های بی مانند او خبر دارد
او در میان ما مردم گمنام بود
اما در جمع اولیاالله صاحب اسم و رسمی بی مانند

امروز روز یک بار دیگر با حضوری پرشور در مراسم تشیع شهید جوزی ارادت خود را به یاران و ره روان حسین (ع) ثابت خواهیم کرد
انشالله

نویسنده:چمی؛کانال تلگرامی انتخابات نجف آباد و تیران و کرون