پول نیوز: ابوالفضل ابوترابی با اعلام اینکه در حال حاضر رقمی بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان داریم گفت: دولت باید در این حوزه پایش‌های صحیحی صورت دهد چرا که ما می‌بینیم بخش اعظمی از این یارانه‌های پنهان به حساب‌های افرادی که خارج از کشورهم هستند واریز می‌شود.

یارانه باید۸۰۰ هزار تومان باشد

پول نیوز: ابوالفضل ابوترابی با اعلام اینکه در حال حاضر رقمی بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان داریم گفت: دولت باید در این حوزه پایش‌های صحیحی صورت دهد چرا که ما می‌بینیم بخش اعظمی از این یارانه‌های پنهان به حساب‌های افرادی که خارج از کشورهم هستند واریز می‌شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: دولت باید درصدد حذف این افراد برآید و این اتفاق سبب سازی خواهد شد تا قسمت اعظمی از این یارانه‌های پنهان به خزانه دولت عودت داده شود و این رقم به جیب مردم داخل کشور برگردد.

وی در ادامه افزود: اگر این رقم به مردم برگردد ماهانه حدود ۸۰۰ هزار تومان و سالانه حدود ۱۰ میلیون تومان یارانه به هر نفر ایرانی تعلق خواهد گرفت.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون با انتقاد بر اینکه موضوع یارانه‌ها به یک مناقشه سیاسی مبدل شده است اظهار کرد: اجرایی کردن فاز هدفمندی یارانه‌ها کار بسیار بزرگی است، اما این دولت جرات انجام این کار را ندارد چرا که قائل به این است که موضوع یارانه‌ها میراث دولت قبل است و اگر این دولت ادامه آن را اجرایی کند به نام دولت قبل نوشته خواهد شد.

وی در پایان در پاسخ به این سوال که چرا مجلس به عنوان دستگاه نظارتی در خصوص اجرای فاز‌های قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت را ملزم به اجرای آن نمی‌کند اظهار کرد: گستره دولت و مجلس هر دو از یک طیف است از سویی مجلس باید خادم المله باشد، اما خادم الدوله است.

ابوالفضل ابوترابی یارانه باید۸۰۰ هزار تومان باشد یارانه باید۸۰۰ هزار تومان باشد                  1

ابوالفضل ابوترابی