انجمن خیریه امیر المومنین یزدانشهر با هدف ساماندهی کمک های خیران و شناسایی افراد نیازمند، کار خود را رسما شروع کرد.

یزدانشهر، صاحب خیریه شد

انجمن خیریه امیر المومنین یزدانشهر با هدف ساماندهی کمک های خیران و شناسایی افراد نیازمند، کار خود را رسما شروع کرد.

ایرنا: در اولین جلسه رسمی این خیریه، حسناتی امام جمعه نجف آباد ۵میلیون و دیگر حاضرین نزدیک به پنجاه میلیون تومان به این خیریه کمک کردند.

حجت الاسلام محمد صفری امام جمعه یزدانشهر در این مراسم گفت:هدف این انجمن حفظ کرامت انسانها وکمک به افراد نیازمندی است که به تعداد زیاد در این منطقه زندگی می کنند.

یزدانشهر حدود ۵هزار نفر جمعیت دارد.

در خبر اشاره ای به نشانی دفتر این خیریه نشده است.

انجمن خیریه یزدانشهر یزدانشهر، صاحب خیریه شد یزدانشهر، صاحب خیریه شد                    300x167

انجمن خیریه یزدانشهر

یزدانشهر، صاحب خیریه شد