حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد درکمربند شمالی این شهر ا از جمعه 31 مرداد 99، یک دهه روضه صبحگاهی خواهد داشت.

یک دهه روضه حسینیه فاطمه زهرا در نجف آباد

حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد درکمربند شمالی این شهر ا از جمعه ۳۱ مرداد ۹۹، یک دهه روضه صبحگاهی خواهد داشت.

این مراسم از ساعت شش و نیم صبح تا هشت با رعایت تمامی شیوه نامه های بهداشتی برگزار خواهد شد.

مداح اولین روز مراسم که توسط هیات رزمندگان اسلام شهرستان نجف آباد اداره می شود، حاج مهدی منصوری خواهد بود.

حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد

حسینیه فاطمه زهرا نجف آباد

یک دهه روضه حسینیه فاطمه زهرا در نجف آباد