یک کشته در برخورد پراید با کامیون
یک کشته در برخورد پراید با کامیون
صبح جمعه ۱۹بهمن 97 در برخورد پراید به کامیونی که به دلیل نقص فنی کنار جاده نجف آباد به داران متوقف شده بود، یکی از سرنشینان پراید در دم جان باخت.

یک کشته در برخورد پراید با کامیون

صبح جمعه ۱۹بهمن ۹۷ در برخورد پراید به کامیونی که به دلیل نقص فنی کنار جاده نجف آباد به داران متوقف شده بود، یکی از سرنشینان پراید در دم جان باخت.

خبرگزاری صدا و سیما: علت حادثه که در حوزه شهری عسگران روی داد، بی توجهی راننده پراید به جلو و رعایت نکردن مقرارت ایمنی از طرف راننده کامیون اعلام شده است.

تصادف

تصادف مرگبار در نجف آباد

یک کشته در برخورد پراید با کامیون