یک کشته در حادثه واژگونی خودرو در محور اصفهان به نجف آباد
یک کشته در حادثه واژگونی خودرو در محور اصفهان به نجف آباد

فرمانده پلیس راه استان اصفهان امروزگفت: براثر این حادثه که بامداد امروزرخ داد،سرنشین خودرو کشته و راننده آن مجروح شد. سرهنگ رضایی علت این حادثه را تخطی راننده ،از سرعت مطمئنه و ناتوانی درکنترل وسیله نقلیه اعلام کرد.

فرمانده پلیس راه استان اصفهان امروزگفت: براثر این حادثه که بامداد امروزرخ داد،سرنشین خودرو کشته و راننده آن مجروح شد.
سرهنگ رضایی علت این حادثه را تخطی راننده ،از سرعت مطمئنه و ناتوانی درکنترل وسیله نقلیه اعلام کرد.