امین حیدری سرپرست پروژه مشارکت ۲۰۸ واحدی مجتمع مسکونی بهاران نجف آباد اظهار داشت: این ۲۰۸ واحد در ۹ بلوک شامل ۸ بلوک ۲۴ واحدی و یک بلوک ۱۶ واحدی در مساحتی بالغ بر ۱۶ هزار متر زمین که ۶۵ درصد آن فضای سبز و گذرها بوده در حال ساخت است. وی با بیان اینکه […]

امین حیدری سرپرست پروژه مشارکت ۲۰۸ واحدی مجتمع مسکونی بهاران نجف آباد اظهار داشت: این ۲۰۸ واحد در ۹ بلوک شامل ۸ بلوک ۲۴ واحدی و یک بلوک ۱۶ واحدی در مساحتی بالغ بر ۱۶ هزار متر زمین که ۶۵ درصد آن فضای سبز و گذرها بوده در حال ساخت است.

وی با بیان اینکه برآورد اولیه هزینه این پروژه ۱۷ میلیارد تومان است، افزود: این مقدار اعتبار به صورت ۵۰ درصد مشارکتی بین بنیاد مسکن و شرکت پیمانکار انجام می‌شود، از ۲۰۸ واحد این پروژه نیز ۱۰۴ واحد متعلق به بنیاد مسکن و ۱۰۴ واحد دیگر متعلق به شرکت پیمانکار است.

سرپرست پروژه مشارکت ۲۰۸ واحدی مجتمع مسکونی بهاران نجف آباد تصریح کرد: نظارت بر اجرای تعهدات شرکت پیمانکار، نظارت و اجرا بر عهده بنیاد مسکن اصفهان بوده و در حال حاضر پس از ۱۲ ماه از شروع کار، ۴۷ درصد پروژه اجرا شده و مایحتاج ۵۳ درصد بقیه نیز خریداری شده است.

منبع:تسنیم