ایسکا نیوز: رییس دانشگاه آزاداسلامی واحد نجف آباد گفت، آرش کریمی‌پور، علی حسن زاده و غضنفرشاهقلیان 3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع مستقل نجف‌آباد، توسط پایگاه اسکوپوس درجمع پژوهشگران 2 درصد برتر ایرانی در حوزه مهندسی قرارگرفتند.

۳ استاد دانشگاه آزاد نجف آباد در جمع برترین دانشمندان جهان

ایسکا نیوز: رییس دانشگاه آزاداسلامی واحد نجف آباد گفت، آرش کریمی‌پور، علی حسن زاده و غضنفرشاهقلیان ۳ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع مستقل نجف‌آباد، توسط پایگاه اسکوپوس درجمع پژوهشگران ۲ درصد برتر ایرانی در حوزه مهندسی قرارگرفتند.

امیر رضا نقش افزود: فهرست دانشمندان ۲ درصد برتر توسط محققان دانشگاه استنفورد با بررسی و ارزیابی استنادات داده های پایگاه اسکوپوس ارایه شده است و در مجله Plos Biology منتشر شده است.

نقش افزود: آرش کریمی پور دارای ۱۴۰ مقاله و  رتبه ۳۷۹  از بین بیش از ۹۲ هزار نفر در رشته  مهندسی مکانیک و حمل و نقل، سید علی حسن زاده تبریزی دارای ۹۱ مقاله و رتبه ۲۹۴۹ از بین بیش از ۱۷ هزار نفر در رشته مهندسی مواد و غضنفر شاهقلیان دارای ۱۴۳ مقاله و رتبه ۱۵۳۳ از بین بیش از ۸۷ هزار نفر در رشته مهندسی برق و الکترونیک در پایگاه Scopus هستند.

رییس دانشگاه آزاد نجف آباد ۳ استاد دانشگاه آزاد نجف آباد در جمع برترین دانشمندان جهان ۳ استاد دانشگاه آزاد نجف آباد در جمع برترین دانشمندان جهان            300x200

امیر رضا نقش

۳ استاد دانشگاه آزاد نجف آباد در جمع برترین دانشمندان جهان