مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: در آخرین ساعات جمعه هفته گذشته بر اثر انتشار گاز منوکسیدکربن از آبگرمکن منزلی در گلدشت نجف آباد، چهار نفر شامل یک زن و شوهر و دو فرزندشان مسموم و به بیمارستان شهید محمد منتظری منتقل شدند

۶مسمومیت گازی در نجف آباد

ایرنا: مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: در آخرین ساعات جمعه هفته گذشته بر اثر  انتشار گاز منوکسیدکربن از آبگرمکن  منزلی در گلدشت نجف آباد، چهار نفر شامل یک زن و شوهر و دو فرزندشان مسموم و به بیمارستان شهید محمد منتظری منتقل شدند.
غفور راستین حال عمومی این افراد را مساعد دانست و ادامه داد : در  حادثه دیگری ۲ زن به دلیل استفاده از زغال برای گرمایش دچار مسمومیت شدند که توسط آمبولانس اورژانس پیش بیمارستانی به بیمارستان فاطمه زهرا (س) نجف آباد منتقل شدند.

طی این روز چهار نفر دیگر نیز در سایر نقاط استان دچار مسمومیت های مشابه شدند.

گاز گرفتگی ۶مسمومیت گازی در نجف آباد ۶مسمومیت گازی در نجف آباد                     9 150x300

گاز گرفتگی

۶مسمومیت گازی در نجف آباد