صبح دوشنبه ۵آذر ماه بر اثر تصادف دو وانت در کمربندی شمالی نجف آباد و نزدیک پادگان عاشورا، پنج مرد و یک زن مصدوم و توسط اورژانس به بیمارستان شهید محمد منتظری این شهر منتقل شدند.

۶ مجروح در تصادف کمربندی نجف آباد

صبح دوشنبه ۵آذر ماه بر اثر تصادف دو وانت در کمربندی شمالی نجف آباد و نزدیک پادگان عاشورا، پنج مرد و یک زن مصدوم و توسط اورژانس به بیمارستان شهید محمد منتظری این شهر منتقل شدند.

ایمنا: غفور راستین رییس مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: این حادثه حوالی ساعت ۸ صبح رخ داد و به فاصله چند دقیقه دو خودروی اورژانس در محل حضور پیدا کرده و پس از انجام اقدامات درمانی سرپایی، مصدومان را به بیمارستان منتقل کردند.

کمربندی شمالی نجف آباد به دلیل تردد زیاد خودروهای سنگین و نزدیکی به بافت مسکونی، از حادثه خیزترین نقاط شهر محسوب می شود.

توضیح: تصویر خبر تزیینی و مربوط به تصادفات قبلی در همین مسیر است.

تصادف در نجف آباد ۶ مجروح در تصادف کمربندی نجف آباد ۶ مجروح در تصادف کمربندی نجف آباد            4 300x225

تصادف در نجف آباد

۶ مجروح در تصادف کمربندی نجف آباد