کانال اطلاع رسانی آموزش و پرورش نجف آباد: رییس اداره گفت: در ۸۰ مدرسه غیر استاندارد هم اکنون ۶۳۵ کلاس درس وضعیت مناسبی ندارند؛ به گونه‌ای که ۲۷۰ باب کلاس تخریبی و ۳۶۵ باب کلاس نیاز به مقاوم سازی در شهرستان وجود دارد.

۸۰ مدرسه نجف آباد به مقاوم سازی نیار دارد

کانال اطلاع رسانی آموزش و پرورش نجف آباد: رییس اداره گفت: در ۸۰ مدرسه غیر استاندارد هم اکنون ۶۳۵ کلاس درس وضعیت مناسبی ندارند؛ به گونه‌ای که ۲۷۰ باب کلاس تخریبی و ۳۶۵ باب کلاس نیاز به مقاوم سازی در شهرستان وجود دارد.

سید رضا موسوی زاده در جلسه مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان با اعلام این مطلب افزود: وضعیت بعضی از مدارس شهرستان مساعد نیست.

خیرین مدرسه ساز نجف آباد ۸۰ مدرسه نجف آباد به مقاوم سازی نیار دارد ۸۰ مدرسه نجف آباد به مقاوم سازی نیار دارد               300x165

خیرین مدرسه ساز نجف آباد

۸۰ مدرسه نجف آباد به مقاوم سازی نیار دارد