کتابخانه شهیدان فتاح الجنان نجف آباد در خیابان قدس غربی، حدود 8 سال پیش با همت شهرداری نجف آباد به طور رسمی آغاز به کار کرده است. به بهانه ۲۴ مهر روز عصای سفید، اطلاعات مربوط به این کتابخانه را به نقل از کانال تلگرامی سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری، مرور می کنیم.

۸ ساله شدن مجهزترین کتابخانه نابینایان نجف آباد

کتابخانه شهیدان فتاح الجنان نجف آباد در خیابان قدس غربی، حدود ۸ سال پیش با همت شهرداری نجف آباد به طور رسمی آغاز به کار کرده است. به بهانه ۲۴ مهر روز عصای سفید، اطلاعات مربوط به این کتابخانه را به نقل از کانال تلگرامی سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری، مرور می کنیم.

این کتابخانه که به طور هم زمان مورد استفاده افراد عادی و جامعه نابینایان قرار می گیرد، دارای دو سالن مطالعه جداگانه خواهران و برادران با ظرفیت هر کدام ۴۰ نفر است. در کتابخانه ویژه نابینایان نیز ۲هزار نسخه کتاب بریل در قالب چهارصد عنوان وجود دارد.

بخش نوارخانه، آموزش خط بریل، آموزش کامپیوتر و ارائه انواع لوح فشرده، امکان پیاده سازی کتابها به صورت فایل های صوتی و برگزاری جلسات مشاوره نابینایان از دیگر خدمات این مجموعه است.

از جمله ویژه برنامه های این مجموعه در حوزه نابینایان نیز می توان به مواردی مانند مجموعه نشست های جمع خوانی کتاب تخصصی، سلسله برنامه های کتابخانه گردی بهمراه نشست کتابخوان و ‌معرفی کتابخانه نابینایان، کلاس های شطرنج ویژه کم بینایان و روشندلان و کلاس قصه گویی تخصصی اشاره کرد.
کارگاه های سفالگری و کار با نمد ویژه کودکان روشندل و وجود فایل کتب صوتی جدید و ارائه خدمات به مراجعین از دیگر خدمات این مجموعه است.

تلفن مجموعه فرهنگی و کتابخانه شهیدان فتاح الجنان: ۴۲۶۳۸۹۹۲

فعالیت های ویژه نابینایان کتابخانه شهیدان فتاح الجنان نجف آباد ۸ ساله شدن مجهزترین کتابخانه نابینایان نجف آباد ۸ ساله شدن مجهزترین کتابخانه نابینایان نجف آباد+تصاویر photo 2020 10 15 08 29 54 300x300

فعالیت های ویژه نابینایان کتابخانه شهیدان فتاح الجنان نجف آباد

۸ ساله شدن مجهزترین کتابخانه نابینایان نجف آباد

 

 

کتابخانه شهیدان فتاح الجنان نجف آ باد ۸ ساله شدن مجهزترین کتابخانه نابینایان نجف آباد ۸ ساله شدن مجهزترین کتابخانه نابینایان نجف آباد+تصاویر                                   1024x611
کتابخانه شهیدان فتاح الجنان نجف آ باد
فعالیت های ویژه نابینایان کتابخانه شهیدان فتاح الجنان نجف آباد ۸ ساله شدن مجهزترین کتابخانه نابینایان نجف آباد ۸ ساله شدن مجهزترین کتابخانه نابینایان نجف آباد+تصاویر photo 2020 10 15 08 29 58 1024x1024
فعالیت های ویژه نابینایان کتابخانه شهیدان فتاح الجنان نجف آباد
فعالیت های ویژه نابینایان کتابخانه شهیدان فتاح الجنان نجف آباد ۸ ساله شدن مجهزترین کتابخانه نابینایان نجف آباد ۸ ساله شدن مجهزترین کتابخانه نابینایان نجف آباد+تصاویر photo 2020 10 15 08 29 57 1024x1024
فعالیت های ویژه نابینایان کتابخانه شهیدان فتاح الجنان نجف آباد
فعالیت های ویژه نابینایان کتابخانه شهیدان فتاح الجنان نجف آباد ۸ ساله شدن مجهزترین کتابخانه نابینایان نجف آباد ۸ ساله شدن مجهزترین کتابخانه نابینایان نجف آباد+تصاویر photo 2020 10 15 08 29 55 1024x1024
فعالیت های ویژه نابینایان کتابخانه شهیدان فتاح الجنان نجف آباد
فعالیت های ویژه نابینایان کتابخانه شهیدان فتاح الجنان نجف آباد ۸ ساله شدن مجهزترین کتابخانه نابینایان نجف آباد ۸ ساله شدن مجهزترین کتابخانه نابینایان نجف آباد+تصاویر photo 2020 10 15 08 29 54 1024x1024
فعالیت های ویژه نابینایان کتابخانه شهیدان فتاح الجنان نجف آباد
۸ ساله شدن مجهزترین کتابخانه نابینایان نجف آباد ۸ ساله شدن مجهزترین کتابخانه نابینایان نجف آباد+تصاویر photo 2020 10 15 08 29 53 1024x1024
فعالیت های ویژه نابینایان کتابخانه شهیدان فتاح الجنان نجف آباد ۸ ساله شدن مجهزترین کتابخانه نابینایان نجف آباد ۸ ساله شدن مجهزترین کتابخانه نابینایان نجف آباد+تصاویر photo 2020 10 15 08 29 51 988x1024
فعالیت های ویژه نابینایان کتابخانه شهیدان فتاح الجنان نجف آباد
۸ ساله شدن مجهزترین کتابخانه نابینایان نجف آباد ۸ ساله شدن مجهزترین کتابخانه نابینایان نجف آباد+تصاویر photo 2020 10 15 08 29 48 1024x768
فعالیت های ویژه نابینایان کتابخانه شهیدان فتاح الجنان نجف آباد