۹هزار متر مربع آفتابگردان در بلوار نجف آباد+تصاویر
۹هزار متر مربع آفتابگردان در بلوار نجف آباد+تصاویر
شهرداری نجف آباد در ادامه کاشت درختان و گیاهان مثمر در فضای سبز شهری، امسال برای دومین سال پیاپی، در بلوار آیت الله آیت نجف آبادی (بلوار دانشگاه)، کشت و کاری متفاوت داشته است.

۹هزار متر مربع آفتابگردان در بلوار نجف آباد+تصاویر

شهرداری نجف آباد در ادامه کاشت درختان و گیاهان مثمر در فضای سبز شهری، امسال برای دومین سال پیاپی، در بلوار آیت الله آیت نجف آبادی (بلوار دانشگاه)، کشت و کاری متفاوت داشته است.

در حالی که پارسال ذرت علوفه ای در این محدوده ۹هزار متر مربعی کشت شده بود، امسال از گل آفتابگردان استفاده شده است. البته در میدان شهدای نجف آباد، بعد از گلزار شهدا، ذرت علوفه ای نیز کاشته شده است.

کاشت گل آفتابگردان در نجف آباد

کاشت گل آفتابگردان در نجف آباد

۹هزار متر مربع آفتابگردان در بلوار نجف آباد+تصاویر

 

 

کاشت گل آفتابگردان در نجف آباد
کاشت گل آفتابگردان در نجف آباد
کاشت گل آفتابگردان در نجف آباد
کاشت گل آفتابگردان در نجف آباد
کاشت گل آفتابگردان در نجف آباد
کاشت گل آفتابگردان در نجف آباد
کاشت گل آفتابگردان در نجف آباد
کاشت گل آفتابگردان در نجف آباد
کاشت گل آفتابگردان در نجف آباد
کاشت گل آفتابگردان در نجف آباد
کاشت گل آفتابگردان در نجف آباد
کاشت گل آفتابگردان در نجف آباد