اندر حکایت «دروغ های موفقیت»
اندر حکایت «دروغ های موفقیت»

«اسماء» نوشته: من یک شهروند نجف آبادی هستم حدود ۶ ماه بود در چند مجموعه و سالن سطح شهر از صحبتهای استادی بنام آقای … که مطالب متنوعی از راههای موفقیت و زندگی سالم ارائه می کرد استفاده میکردم من حتی پول هم پرداخت کردم . چند روز پیش طبق تبلیغات انجام شده جهت سمیناری […]

«اسماء» نوشته: من یک شهروند نجف آبادی هستم حدود ۶ ماه بود در چند مجموعه و سالن سطح شهر از صحبتهای استادی بنام آقای … که مطالب متنوعی از راههای موفقیت و زندگی سالم ارائه می کرد استفاده میکردم من حتی پول هم پرداخت کردم .

چند روز پیش طبق تبلیغات انجام شده جهت سمیناری که با سخنرانی استاد پیش بینی شده بود به یکی از سالنهای سطح شهر مراجعه کردم بعد متوجه شدم استاد بدلیل نا معلومی حضور پیدا نمی کنند. بعد دوباره پیامکی دریافت کردم که برنامه … در سالن … هم لغو شده است. من خیلی پرس و جو کردم بدانم چرا اینطور شده بعد یکی از دوستانم گفت این آقا نه تخصص داشته و نه چیز دیگه ای.

من میخواهم از مسئولین بپرسم چرا نظارت ندارند چرا تعداد زیادی زن و مرد باید بازیچه ی یه فرد و دچار انحرافات فکری شوند . آخر چرا کسی نظارت ندارد . کدام دستگاه یا نهادی باید به این کار بپردازد . امروزه برنامه های زیادی از طرف موسسات مختلف در سالنهای شهر برگزار می شود . مردم چگونه اعتماد کنند و شرکت کنند.

خواهش می کنم این مطلب را به گوش مسوولین برسانید. و از همشهریان خودم هم درخواست میکنم بدون تحقیق و جستجو در برنامه های غیر رسمی شرکت نکنند . من با یکی از روحانیون صحبت کردم گفت متاسفانه کلاسهای عرفان و موفقیت بصورت غیر مجاز با نام و نشانهای جذاب در حال تشکیل است که باعث ایجاد شبهه و انحرافات فکری شده است.