۱۵۰کلاس به مسافران نوروزی رسید
۱۵۰کلاس به مسافران نوروزی رسید

ایرنا:مدیر آموزش و پرورش نجف آباد گفت: ۱۴ مرکز فرهنگی و آموزشی با ۱۵۰ کلاس درس دراختیار ستاد اسکان مسافران نوروزی قرار گرفته است. مهدی ابراهیم  افزود: درشهرستان نجف آباد دو پایگاه پذیرش برای اسکان مسافران نوروزی درنظر گرفته شده است. وی گفت: در گروه ویژه امکانات کامل نظیر، سرویس حمام ، تلویزیون، فرش، یخچال واجاق گاز […]

ایرنا:مدیر آموزش و پرورش نجف آباد گفت: ۱۴ مرکز فرهنگی و آموزشی با ۱۵۰ کلاس درس دراختیار ستاد اسکان مسافران نوروزی قرار گرفته است.

مهدی ابراهیم  افزود: درشهرستان نجف آباد دو پایگاه پذیرش برای اسکان مسافران نوروزی درنظر گرفته شده است.
وی گفت: در گروه ویژه امکانات کامل نظیر، سرویس حمام ، تلویزیون، فرش، یخچال واجاق گاز در نظر گرفته شده است.
ابراهیم گفت:سال گذشته بیش از ۴هزارو ۵۰۰ نفر ازامکانات این ستاد درنجف آباد استفاده کردند.