طی سال گذشته در مجموع نزدیک به هزار و هفتصد تماس تلفنی یا مراجعه حضوری به اورژانس اجتماعی 123 به ثبت رسیده که در از این تعداد، مشاوره های مربوط به خانواده و کاهش طلاق با بیش از ۷۸۰ مورد بیشترین سهم را داشته است.

۱۷۰۰ تماس با اورژانس اجتماعی نجف آباد

طی سال گذشته در مجموع نزدیک به هزار و هفتصد تماس تلفنی یا مراجعه حضوری به اورژانس اجتماعی ۱۲۳ به ثبت رسیده که در از این تعداد، مشاوره های مربوط به خانواده و کاهش طلاق با بیش از ۷۸۰ مورد بیشترین سهم را داشته است.

ایمنا: علیرضا قناعتکار رییس بهزیستی شهرستان افزود: در همین مدت نزدیک به پانصد تماس تلفنی با موضوع کودک آزاری یا همسر آزاری صورت گرفته، در ۲۲۰ فقره نیاز به مداخله کارشناسان اورژانس به منظور جلوگیری از ادامه بحران تشخیص داده شده و در حدود دویست مورد نیز واحد سیار اورژانس اجتماعی در سطح شهر اقدام به ارائه مشاوره های کارشناسی کرده است.

قناعتکار از مشاوره های کاهش طلاق به عنوان دیگر بخش اصلی فعالیت های اورژانس اجتماعی یاد کرد و گفت: بیش از نود و پنج درصد مراجعین را زوج های معرفی شده توسط دستگاه قضایی تشکیل می دهند و تمامی این افراد در کنار کسانی که داوطلبانه راهی این مرکز شده اند، از مشاوره کارشناسان ما در راستای تقویت بنیان خانواده و جلوگیری از بروز پدیده نامبارک طلاق بهره مند می شوند.

رییس اداره بهزیستی شهرستان همچنین به فعال بودن پانزده مرکز مشاوره در سطح شهر اشاره داشت و افزود: این مجموعه ها که شرکت در دوره های خاص، ارائه گواهی های مهارت، انجام مصاحبه های تخصصی و کسب نمرات مورد نیاز از جمله پیش شرط های لازم برای صدور مجوز آن ها محسوب می شود، تحت نظارت تخصصی بهزیستی به فعالیت خود ادامه می دهند و در سال جاری شاهد اضافه شدن هشت مرکز جدید به تعداد قبلی بوده ایم.

علیرضا قناعتکار 1700 تماس با اورژانس اجتماعی نجف آباد 1700 تماس با اورژانس اجتماعی نجف آباد                300x200

علیرضا قناعتکار

۱۷۰۰ تماس با اورژانس اجتماعی نجف آباد