۲اردیبهشت؛ اعلام اسامی کاندیداهای شورا
۲اردیبهشت؛ اعلام اسامی کاندیداهای شورا

پایگاه خبری فرمانداری: براساس جدول زمان بندی انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی از تاریخ ۱۷ الی ۳۱فروردین ماه صلاحیت داوطلبان در هیئت های اجرایی بررسی و ۲۵ تا ۳۱ فروردین هم نظر هیئت نظارت اعلام و دوم اردیبهشت ماه نیز نتایج بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اعلام می شود.

پایگاه خبری فرمانداری: براساس جدول زمان بندی انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی از تاریخ ۱۷ الی ۳۱فروردین ماه صلاحیت داوطلبان در هیئت های اجرایی بررسی و ۲۵ تا ۳۱ فروردین هم نظر هیئت نظارت اعلام و دوم اردیبهشت ماه نیز نتایج بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اعلام می شود.