۲روز هوای سالم در نوروز نجف آباد
۲روز هوای سالم در نوروز نجف آباد

خبرگزاری مهر:رئیس امور آزمایشگاه‌های محیط زیست استان اصفهان گفت:در ۱۴ روز گذشته شهرستان نجف آباد دو روز هوای پاک با شاخص ۴۵ را تجربه کرده است. بابک صادقیان افزود: « اصفهان در فروردین ماه امسال تاکنون ۱۴ روز هوای سالم را تجربه کرده است و شاخص کیفی هوا تاکنون از ۶۵ فراتر نرفته است.» گفتنی […]

خبرگزاری مهر:رئیس امور آزمایشگاه‌های محیط زیست استان اصفهان گفت:در ۱۴ روز گذشته شهرستان نجف آباد دو روز هوای پاک با شاخص ۴۵ را تجربه کرده است.

بابک صادقیان افزود: « اصفهان در فروردین ماه امسال تاکنون ۱۴ روز هوای سالم را تجربه کرده است و شاخص کیفی هوا تاکنون از ۶۵ فراتر نرفته است.»

گفتنی است شاخص کیفی هوا در بازه صفر تا ۵۰ نشانه هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ نشانه هوای سالم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (افراد دچار بیماری‌های قلبی تنفسی، کودکان و افراد میانسال و زنان باردار و غیره) و ۱۵۰ تا ۲۰۰ نشانه وضعیت ناسالم برای عموم مردم است.