نجف آباد ۲۳۲ هزار رای دهنده دارد
نجف آباد ۲۳۲ هزار رای دهنده دارد

پایگاه خبری فرمانداری: فرماندار شهرستان گفت: ۲۳۲ هزار نفر در شهرستان نجف آباد واجد شرایط رای دادن هستند که از این تعداد ۱۹ هزار و ۵۰۰ نفر برای اولین بار چنین امری را تجربه می کنند. ۱۸۲ شعبه اخذ رای در شهرستان پیش بینی شده و برای شوراهای شهر شهرستان ۲۵۷ نفر رقابت می کنند […]

پایگاه خبری فرمانداری: فرماندار شهرستان گفت: ۲۳۲ هزار نفر در شهرستان نجف آباد واجد شرایط رای دادن هستند که از این تعداد ۱۹ هزار و ۵۰۰ نفر برای اولین بار چنین امری را تجربه می کنند.

۱۸۲ شعبه اخذ رای در شهرستان پیش بینی شده و برای شوراهای شهر شهرستان ۲۵۷ نفر رقابت می کنند تا ۳۴ کرسی را به دست آوردند.

در شوراهای روستای شهرستان نیز ۱۳۶ نفر برای ۵۴ کرسی رقابت خواهند کرد.