اینستاگرام «شهر نجف آباد»: شرکت پالایش نفت اصفهان، 170 تبلت به ارزش تقریبی 500 میلیون تومان را به دانش آموزان نیازمند تحت پوشش کمیته امداد شهرستان نجف آباد، اهدا کرد.

اهدای ۱۷۰ تبلت به دانش آموزان نیازمند نجف آباد

اینستاگرام «شهر نجف آباد»: شرکت پالایش نفت اصفهان، ۱۷۰ تبلت به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون تومان را به دانش آموزان نیازمند تحت پوشش کمیته امداد شهرستان نجف آباد، اهدا کرد.

علی طالبی رییس کمیته امداد شهرستان در حاشیه این برنامه گفت:در شهرستان ۱۷۵۰ دانش آموز و ۳۵۰ دانشجو تحت پوشش کمیته امداد  نجف آباد وجود دارند که از این تعداد ۶۰۰ نفر هیچ دسترسی به فضای آموزش مجازی ندارند و تا پیش از این با تلاش کمیته امداد و خیرین، ۶۰ تبلت برای این افراد تهیه شده بود.

شرکت نفت اصفهان، طی طرحی نزدیک به ۱۷۰۰ تبلت را بین دانش آموزان نیازمند استان توزیع کرده که از این تعداد، سهم خانواده های تحت پوشش کمیته امداد شهرستان نجف آباد، ۱۷۰ دستگاه بوده است.

علی طالبی رییس کمیته امداد نجف آباد اهدای ۱۷۰ تبلت به دانش آموزان نیازمند نجف آباد اهدای ۱۷۰ تبلت به دانش آموزان نیازمند نجف آباد                   300x200

علی طالبی رییس کمیته امداد نجف آباد

اهدای ۱۷۰ تبلت به دانش آموزان نیازمند نجف آباد