فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد گفت: طی بازرسی ماموان پلیس امنیت عمومی این شهرستان از یک منزل متروکه، پانصد کیلوگرم کشمش که به صورت غیربهداشتی نگهداری می شد، کشف و ضبط شد. 

کشف ۵۰۰ کیلو کشمش غیربهداشتی در نجف آباد

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد گفت: طی بازرسی ماموان پلیس امنیت عمومی این شهرستان از یک منزل متروکه، پانصد کیلوگرم کشمش که به صورت غیربهداشتی نگهداری می شد، کشف و ضبط شد.

سرهنگ محمد حسین باباکلانی با اشاره به تحویل فرد متخلف به مراجع قضایی اظهار داشت:از شهروندان می خواهیم مشاهدات خود از هرگونه موارد مشکوک را از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا نسبت به برخورد قانونی با متخلفان اقدام لازم صورت گیرد.

سرهنگ محمد حسین باباکلانی فرمانده انتظامی نجف آباد کشف ۵۰۰ کیلو کشمش غیربهداشتی در نجف آباد کشف ۵۰۰ کیلو کشمش غیربهداشتی در نجف آباد                    300x256

سرهنگ محمد حسین باباکلانی فرمانده انتظامی نجف آباد

کشف ۵۰۰ کیلو کشمش غیربهداشتی در نجف آباد