برداشت شانزده هزار تن ذرت در نجف آباد
برداشت شانزده هزار تن ذرت در نجف آباد
پایگاه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی نجف آباد: طی سال زراعی جاری، از 320 هکتار اراضی زیر کشت ذرت علوفه ای شهرستان، حدود 16 هزار تن محصول از ارقام 703 و 704 برداشت شد.

برداشت شانزده هزار تن ذرت در نجف آباد

پایگاه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی نجف آباد: طی سال زراعی جاری، از ۳۲۰ هکتار اراضی زیر کشت ذرت علوفه ای شهرستان، حدود ۱۶ هزار تن محصول از ارقام ۷۰۳ و ۷۰۴ برداشت شد.

برداشت این میزان محصول، توسط شانزده چاپر کششی و خودگردان از دهم مه تا اوایل آبان ۱۴۰۰ ادامه داشت.

این پایگاه اطلاع رسانی، در مطلب دیگری نیز از کشف و عودت ۴۰ تن ذرت دامی آلوده در برخی گاوداری های شهرستان، طی بازدید مشترک حراست جهاد و نمایندگان شرکت تعاونی گاوداران خبر داده است.

برداشت ذرت

برداشت ذرت

برداشت شانزده هزار تن ذرت در نجف آباد