آغاز اولین گام انتخابات مجلس دوازدهم در نجف آباد
آغاز اولین گام انتخابات مجلس دوازدهم در نجف آباد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری نجف آباد، در راستای برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در 11 اسفند 1402، فرماندار شهرستان طی نامه ای به تمامی ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان، از مدیرانی که قصد نامزد شدن در انتخابات را دارند، خواسته شش ماه زودتر استعفایشان را اعلام کنند.

آغاز اولین گام انتخابات مجلس دوازدهم در نجف آباد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری نجف آباد، در راستای برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲، فرماندار شهرستان طی نامه ای به تمامی ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان، از مدیرانی که قصد نامزد شدن در انتخابات را دارند، خواسته شش ماه زودتر استعفایشان را اعلام کنند.

این نامه مطابق اطلاعیه شماره ۱ ستاد انتخابات تنظیم و صادر شده و مخاطب آن مدیران مشمول بند الف و ب ماده ۲۹ انتخابات هستند.

ثبت نام از داوطلبین حضور در انتخابات، نیمه دوم آذر امسال انجام خواهد شد.

پوستر انتخابات

پوستر انتخابات

آغاز اولین گام انتخابات مجلس دوازدهم در نجف آباد