كتابخانه معارف اسلامی
صفحه نخستكتابهای جديد‏لیست الفبایی کتابهای موجود‏‏كتابخانه موضوعی‏‏در دست تهيه‏‏جستجوتماس با ما

بسم رب القلم
اين بخش شامل منتخبی از كتاب های موجود در اين كتابخانه می باشد كه پيرامون سيره و دوران زندگی
حضرت امام محمد باقر عليه السلام نوشته شده است .

         


نام كتاب نام نويسنده مطالعه

تاريخ اسلام در عصر امامت امام سجاد و امام باقر(ع) پژوهشکده تحقيقات اسلامي
تاريخ زندگانى ائمه (امام محمد باقرعـليـه السـلام) احمد حيدرى
چهل داستان و چهل حديث از امام محمد باقر (ع) عبداللّه صالحى
حيات پاكان جلد ۳ مهدى محدثى
زلال معرفت (پژوهشى در زندگانى امام محمد باقر عليه السلام) محمد باقر طاهرى
سيره عملى امام باقر (عليه السلام) على نظرى منفرد
هدايتگران راه نور (زندگاني حضرت امام محمد باقر (ع) ) آية الله سيد محمد تقى مدرسى

 

Islamic Education Center
7917 Montrose Road
Potomac, Maryland 20854
301.340.2070 / 301.340.6584


صفحه نخست | كتاب های جديد | مخزن كتاب | موضوعی | در دست تهيه | جستجو | تماس با ما

© WEBERSEDU