رهبر انقلاب اسلامی در دیدار شرکت‌کنندگان در نهمین همایش ملی «نخبگان فردا»: اگر امنیّت نباشد،دانشگاه،تحقیق، پژوهش و نخبه‌سازی نیست.آنجایی که امنیّت نیست،در واقع هیچ‌چیز نیست؛این آمادگی‌ها،آموزشها و فرصتها را از تأمین‌کنندگان امنیّت بدانید. ۱۳۹۴/۰۷/۲۲

دانلود پوستر با کیفیت بالا جهت چاپ

[download id="23007"] [download id="23009"]

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار شرکت‌کنندگان در نهمین همایش ملی «نخبگان فردا»: اگر امنیّت نباشد،دانشگاه،تحقیق، پژوهش و نخبه‌سازی نیست.آنجایی که امنیّت نیست،در واقع هیچ‌چیز نیست؛این آمادگی‌ها،آموزشها و فرصتها را از تأمین‌کنندگان امنیّت بدانید. ۱۳۹۴/۰۷/۲۲

دانلود پوستر با کیفیت بالا جهت چاپ

Download “امنیّت نباشد، هیچ چیز نیست” ۱۳۹۴۰۸۱۱_۰۱۳۱۲۸۵.jpg – 46 بار دانلود شده است – 18 مگابایت

Download “امنیّت نباشد، هیچ چیز نیست” Khamenei.ir_31285_B.zip – 70 بار دانلود شده است –

توضیحات

۱۳۹۴۰۸۱۱_۰۱۳۱۲۸۵[۱]