در جدید ترین موضوع تابلوهای فرهنگ شهروندی،این بار سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری نجف آباد در حدود صد تابلوی موجود در سطح شهر، موضوع موتور سواری و استفاده از کلاه ایمنی را مورد توجه قرار داده است.

به اذعان مسئولان موتور سیکلت سوارن در نجف آباد یکی از مهمترین عوامل بروز تصادف جرحی و فوتی را تشکیل می دهند.
[download id="22830"]

در جدید ترین موضوع تابلوهای فرهنگ شهروندی،این بار سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری نجف آباد در حدود صد تابلوی موجود در سطح شهر، موضوع موتور سواری و استفاده از کلاه ایمنی را مورد توجه قرار داده است.

به اذعان مسئولان موتور سیکلت سوارن در نجف آباد یکی از مهمترین عوامل بروز تصادف جرحی و فوتی را تشکیل می دهند.
[دانلود یافت نشد]

دسته: