سیستم کشاورزی عمودی داخل سالن برای تولید مواد غذایی
سیستم کشاورزی عمودی داخل سالن برای تولید مواد غذایی

دسته: کشاورزی توضیحات توضیحات Download “Plant factory an indoor vertical farming system for efficient quality food production by Kozai, Toyoki Niu, Genhua Takagaki, Michiko” Plant factory an indoor vertical farming system for efficient quality food production by Kozai, Toyoki Niu, Genhua Takagaki, Michiko.pdf – 7 بار دانلود شده است – 105 مگابایت محصولات مرتبط Propagating […]