دسته: کشاورزی توضیحات توضیحات Download “Plant factory an indoor vertical farming system for efficient quality food production by Kozai, Toyoki Niu, Genhua Takagaki, Michiko” Plant factory an indoor vertical farming system for efficient quality food production by Kozai, Toyoki Niu, Genhua Takagaki, Michiko.pdf – 37 بار دانلود شده است – 105 مگابایت محصولات مرتبط Self_Sufficiency_for_the_21st_Century_by_Dick_Stra_1175965 […]