دبیرستان آیت الله منتظری نجف آباد
شهادت ۲۳۴ دانش آموز از دبیرستان منتظری نجف آباد ۲۶ آبان ۱۳۹۹

شهادت ۲۳۴ دانش آموز از دبیرستان منتظری نجف آباد

صدا و سیما: دبیرستان شهید محمد منتظری نجف آباد، با 234 دانش آموز شهید، رتبه نخست کشور از این لحاظ را به خود اختصاص داده و به «شهیدستان» معروف شده است.