شهدای دانش آموز
شهادت ۲۳۴ دانش آموز از دبیرستان منتظری نجف آباد ۲۶ آبان ۱۳۹۹

شهادت ۲۳۴ دانش آموز از دبیرستان منتظری نجف آباد

صدا و سیما: دبیرستان شهید محمد منتظری نجف آباد، با 234 دانش آموز شهید، رتبه نخست کشور از این لحاظ را به خود اختصاص داده و به «شهیدستان» معروف شده است.

دبیرستانی در نجف آباد با ۲۳۴  شهید ۲۰ آبان ۱۳۹۷

دبیرستانی در نجف آباد با ۲۳۴ شهید

دبیرستان منتظری نجف آباد با ۲۳۴ شهید بیشترین تعداد دانش آموز شهید کشور از یک واحد آموزشی را به خود اختصاص داده و بعد از آن مدرسه امام صادق قم با ۱۶۰ و مدرسه سلمان فارسی تهران با ۱۵۷ شهید قرار دارند.