فرهنگ سازی
ضعیف شدن فرهنگ زباله در نجف آباد ۱۵ مهر ۱۳۹۹

ضعیف شدن فرهنگ زباله در نجف آباد

شهرداری نجف آباد در سال های اخیر، همه کاری کرده تا یاد بگیریم زباله هایمان را در تاریخ و ساعت مشخص شده بیرون بگذاریم و هم زمان مواد قابل تفکیک را از پسماندهای خانگی جدا کنیم ولی وضعیت کوچه های شهر نشان می دهد که فرهنگ شهروندی در این بخش روز به روز ضعیف تر می شود.

کاهش ۲۰درصدی مصرف آب در نجف آباد ۲۷ فروردین ۱۳۹۸

کاهش ۲۰درصدی مصرف آب در نجف آباد

آبفای استان: با فرهنگ سازی و تلاش کمیته مروجین سازگاری با کم آبی، مصرف سرانه مشترکین آب منطقه نجف آباد، بیش از ۲۰ درصد معادل سه میلیون و سیصد هزار متر مکعب در مقایسه با پارسال کاهش پیدا کرد .