آبگیری ۲۵هزارمترمکعبی سد دهق+تصاویر
آبگیری ۲۵هزارمترمکعبی سد دهق+تصاویر
فارس: کارشناس مسؤول آبخیزداری، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نجف‌آباد گفت: سد دهق در حال حاضر بیش از ۲۵ هزار متر مکعب آبگیری داشته و با توجه به بارش‌های موسمی مونسون حوضه‌های آبخیز دماب و علی‌آباد آبگیری شد که این میزان آبگیری در حدود ۱۰ سال قبل بی‌سابقه بوده است.

آبگیری ۲۵هزارمترمکعبی سد دهق+تصاویر

فارس: کارشناس مسؤول آبخیزداری، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نجف‌آباد گفت: سد دهق در حال حاضر بیش از ۲۵ هزار متر مکعب معادل نیمی از ظرفیت آن آبگیری داشته و با توجه به بارش‌های موسمی مونسون حوضه‌های آبخیز دماب و علی‌آباد آبگیری شد که این میزان آبگیری در حدود ۱۰ سال قبل بی‌سابقه بوده است.

مهدی ایزدی اظهار داشت: سد دهق از لحاظ سازه‌ای در وضعیتی مطلوب قرار دارد و در دهه ۷۰ توسط واحد آبخیزداری مستقر در جهاد کشاورزی به صورت سنگی سیمانی با هدف کنترل سیلاب‌های بخش غربی حوضه آبخیز مهردشت احداث شد.

ایزدی ادامه داد: در حال حاضر سازه‌ سد مشکلی ندارد، اما جاده منتهی به سد با توجه به اینکه در سال‌های اخیر متروک و بدون استفاده بوده، در حال حاضر آبگیری شده است.

ایزدی با بیان اینکه سریز سد قطعاً نیاز به بازسازی و مرمت دارد، ادامه داد: ۱۱ حوضه آبخیز در شهرستان وجود دارد که ۴ حوضه‌ اصلی آن مطالعات ندارند و مطالعات آن نیازمند بودجه است، هزینه حداقلی آن ۵ میلیارد تومان می‌باشد که هزینه اصلی اجرای طرح‌ها بعداً در هر طرح برآورد می‌شود.

این کارشناس ادامه داد: در بخش گلدره حدود ۲۸ بند تأخیری وجود دارد که در دهه ۷۰ توسط جهاد اجرا شده و نیاز به مرمت و لایروبی دارد که بودجه‌ای برای آن تخصیص داده نشده است و امسال ۶ فقره از آن به طور کامل تخریب شد و بقیه نگهدار آب بود و آب را هدایت کرد؛ در غیر این صورت تمام خانه‌های بنیاد مسکن و خانه‌های پایین دست روستا زیر آب می‌رفت.

وی خاطرنشان کرد: در سیلاب‌های اخیر خسارت وارد شده به سازه‌های آبخیز حوزه منابع طبیعی شهرستان نجف‌آباد بین ۵ تا ۷ میلیارد تومان بوده است.

 

 

 

آبگیری نیمی از سد دهق در بارش های مرداد ۱۴۰۱
آبگیری نیمی از سد دهق در بارش های مرداد ۱۴۰۱
آبگیری نیمی از سد دهق در بارش های مرداد ۱۴۰۱
آبگیری نیمی از سد دهق در بارش های مرداد ۱۴۰۱

آبگیری ۲۵هزارمترمکعبی سد دهق+تصاویر