آتشی که مدیران وزارت آموزش و پرورش به پا کردند دامان وزیر را گرفت
آتشی که مدیران وزارت آموزش و پرورش به پا کردند دامان وزیر را گرفت

یکی از نمایندگان متقاضی استیضاح فانی با بیان اینکه برخی از افراد در وزارتخانه آموزش و پرورش با کمک مدیران استانی و شهرستان‌ها، تجمعاتی را برای ایجاد فشار به دولت و مجلس بر پا کردند، تاکید کرد: اما آنها نمی‌دانستند آتش این کار، دامان خودشان را می‌گیرد و نهابتا بدنه آموزش و پرورش در این […]

یکی از نمایندگان متقاضی استیضاح فانی با بیان اینکه برخی از افراد در وزارتخانه آموزش و پرورش با کمک مدیران استانی و شهرستان‌ها، تجمعاتی را برای ایجاد فشار به دولت و مجلس بر پا کردند، تاکید کرد: اما آنها نمی‌دانستند آتش این کار، دامان خودشان را می‌گیرد و نهابتا بدنه آموزش و پرورش در این تجمعات صراحتا خواهان استیضاح وزیر شدند.

ابوالفضل ابوترابی  درباره چند محور مورد نظر نمایندگان مجلس که موجبات استیضاح وزیر آموزش و پرورش را فراهم کرده، توضیح داد و گفت: فانی اعلام کرده بود که آموزش و پرورش ۵۰ هزار، معلم مازاد دارد و در عین حال با کمبود ۴۷ هزار معلم در نقاط محروم کشور رو به رو است؛ درواقع  تجمع معلمان در تهران و مراکز استان‌ها  نشان از سوءمدیریت وزیردارد.

سوءمدیریت باعث تجمع معلمان در شهرهای بزرگ شده است

نماینده مردم نجف آباد در مجلس با بیان اینکه «مستخدم» یعنی کسی که در اختیار دولت است و باید هر جا دولت او را برای تدریس می‌فرستد برود، افزود: سوءمدیریت باعث تجمع معلمان در شهرهای بزرگ شده است، هرچند این مشکل در سال‌های گذشته به وجود آمده اما وزیر دو سال برای اصلاح این شرایط وقت داشته است که تغییر مثبتی صورت نگرفت.

وی ادامه داد: به‌عنوان نمونه حوزه انتخابیه بنده حدود ۲۰۰ معلم نیاز دارد، وقتی در شهری مانند نجف‌آباد که نزدیک به مرکز استان است تا این حد مشکل وجود دارد دیگر باید دید شهرهای مرزی و محروم در چه وضعیتی قرار دارند؛ لذا معتقدم این معضل مهم ربطی به کمبود پول و درآمد ندارد و تنها از سوءمدیریت نشأت می‌گیرد.

ابوترابی در ادامه به فعالیت وزیر آموزش و پروش در راستای احقاق حقوق آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: فعالیت مشخصی در زمینه دریافت بودجه از سوی وزیر دیده نشده است در حالی که مابقی وزرا حضور پررنگی به ویژه هنگام تخصیص بودجه در مجلس دارند اما وزیر آموزش و پرورش در کمیسیون‌ها -البته به غیر از آموزش و تحقیقات- حضور کم رنگی داشته‌اند.

مخالف وزیر با استخدام ۳۷ هزار معلم، قدمی دیگر به سوی استیضاح

دبیراول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم شورای اسلامی به یکی دیگر از دلایل استیضاح وزیر آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: اگر فانی با استخدام ۳۷ هزار معلم مخالفت نکرده بود مشکل کمبود معلم و سرباز- معلم آموزش و پرورش حل می‌شد و شاید نمایندگان درباره استیضاح وی به اجماع نمی‌رسیدند.

ابوترابی افزود:‌ شرایط به قدری سخت است که نباید انتظار مالی و پولی از وزیر داشت اما انتظار مدیریت مانند حضور پررنگ در صحن و کمیسیون‌های مجلس، طبیعی و به حق است.

نقش کلیدی معاونان روسای آموزش و پرورش شهرستان‌ها در تجمعات

وی در ادامه به یکی از دلایل اصلی که وزیر را به سمت استیضاح سوق داد اشاره کرد و گفت: وزارتخانه آموزش و پرورش آتشی افروخت که دامان وزیر را گرفت. ماجرا از این قرار است که مدیران وزارتخانه با همراهی مدیران استانی و شهرستانی شروع به برگزاری تجمعاتی در سراسر کشور کردند و با سند می‌گویم که در برخی از شهرستان‌ها، معاونان روسای آموزش و پرورش در تجمعات نقش کلیدی داشتند که معلمان در این تجمعات خواهان استیضاح وزیر شدند.

دبیراول کمیسیون قضایی و حقوقی افزود: برخی از افراد این تجمعات را برای ایجاد فشار به دولت و مجلس برپا کردند، اما نمی‌دانستند آتش آن دامان خودشان را می‌گیرد و بدنه آموزش و پرورش در این تجمعات صراحتا خواهان استیضاح وزیر شدند.

منبع:خانه ملت