آتش زدن پمپ بنزین در نجف آباد+ تصاویر و فیلم
آتش زدن پمپ بنزین در نجف آباد+ تصاویر و فیلم
اعتراض های دیشب در مرکز نجف آباد تقریبا حادثه خاصی به جز ایجاد راهبندان و شعار دادن نداشت ولی در شهر یزدانشهر در غرب نجف آباد، اوضاع فرق می کرد و تعدادی آشوبگر با حمله به جایگاه پمپ بنزین فجر در حدفاصل میدان گل ها تا پلیس راه، بخش های مختلف این مجموعه را تخریب کرده و در آتش سوزاندند.

آتش زدن پمپ بنزین در نجف آباد+ تصاویر و فیلم

اعتراض های دیشب (۲۵ آبان۹۸) در مرکز نجف آباد تقریبا حادثه خاصی به جز ایجاد راهبندان و شعار دادن نداشت ولی در غرب نجف آباد، اوضاع فرق می کرد و تعدادی آشوبگر با حمله به جایگاه پمپ بنزین فجر در حدفاصل میدان گل ها تا پلیس راه، بخش های مختلف این مجموعه را تخریب کرده و در آتش سوزاندند.

به گفته یکی از حاضرین در این جایگاه، از صبح دیروز خبرهای موثقی در خصوص قصد آشوبگران برای حمله به این جایگاه شنیده شده بود و به همین دلیل و با توجه به موقعیت حساس پمپ بنزین، چندین افسر نیروی انتظامی در محل حاضر بودند ولی تعداد زیاد آشوبگران و استفاده آن ها از سلاح ساچمه زن باعث شد که بعد از مدتی درگیری بین دو طرف، آشوبگران اوایل دیشب خودشان را به جایگاه رسانده و تمامی نازل ها به اضافه ساختمان اداری و محل استراحت نیروهای پمپ را تخریب کنند.

دیگر شخص شاهد ماجرا نیز گفت: چند نفر از ماموران زخمی شدند و حتی ما را خطر جانی تهدید می کرد. کار خاصی از دست مان بر نمی آمد و فقط جلوی سرایت آتش به منابع اصلی سوخت را گرفتیم.

آشوبگران، تمامی نازل ها را از جای خود کنده و در گوشه و کنار جایگاه به کمک لاستیک یا دیگر سوخت ها به آتش کشیده اند و یکی از نازل ها را با وجود وزن زیاد به وسط خیابان کشانده و آن جا می سوزانند.

حمله کنندگان که تا حوالی ۱۲ شب در آن محدوده حضور داشتند، حتی به تابلوی برق جایگاه و فروشگاه مواد غذایی آن نیز رحم نکرده و بیشتر موجودی آن را غارت کرده اند.

کارشناسان حجم خسارت وارده به این جایگاه متعلق به بخش خصوصی را حداقل دو میلیارد تومان برآورد می کنند.

از اولین ساعات صبح امروز نیز نیروهای خدمات شهرداری، کار نظافت معابر و ترمیم نقاط آسیب دیده را شروع کرده اند.

آتش زدن پمپ بنزین در نجف آباد

آتش زدن پمپ بنزین در نجف آباد

نجف آباد نیوز

اینستاگرام