آتش سوزی خانه در ویلاشهر
آتش سوزی خانه در ویلاشهر

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی نجف آباد، بیست و سوم تیرماه ساعت ۱۹:۴۹ در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر آتش سوزی یک واحد منزل مسکونی واقع در ویلاشهر، بلافاصله آتش نشانان ایستگاه شماره ۴ و ۲ به محل اعزام شدند. حسن مطوری مدیر روابط عمومی سازمان در این باره افزود: با […]

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی نجف آباد، بیست و سوم تیرماه ساعت ۱۹:۴۹ در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر آتش سوزی یک واحد منزل مسکونی واقع در ویلاشهر، بلافاصله آتش نشانان ایستگاه شماره ۴ و ۲ به محل اعزام شدند.

حسن مطوری مدیر روابط عمومی سازمان در این باره افزود: با رسیدن آتش نشانان به محل حادثه مشاهده شد که حیاط منزل مسکونی کاملا شعله ور شده و در حال سوختن است. وی افزود: آتش نشانان به سرعت وارد عمل شده و با استفاده از تجهیزات خاموش کننده آتش را مهار و اطفاء کرده  و از سرایت و گسترش آن به  واحد ها ی منزل مسکونی فوق جلوگیری کردند گفتنی است در حیاط منزل فوق چندین گالن گازوئیل نگهداری می شده که با انتقال حرارت به گالن های گازوئیل به یکباره انفجار خفیفی رخ داده و گازوئیل سراسر حیاط پخش و شعله ور می شود که خوشبختانه در زمان آتش سوزی فردی در حیاط منزل حضور نداشت.

مطوری در این باره افزود: شهروندان باید به این نکته توجه داشته باشند که به هیچ عنوان نباید در منازل مسکونی مایعات قابل اشتعال به خصوص بنزین نگهداری شود زیرا خدای ناکرده باعث عواقب جبران ناپذیری خواهد شد.