آثار تاریخی نجف آباد + تصاویر
آثار تاریخی نجف آباد + تصاویر
در اين گزارش تعدادي از آثار تاريخي نجف آباد از دريچه دوربين نويد حسني يكي از اعضاي جمعيت دوستداران طبيعت نجف آباد براي مخاطبين به نمايش در مي آيد.

آثار تاریخی نجف آباد + تصاویر

در این گزارش تصاویر تعدادی از آثار تاریخی نجف آباد از دریچه دوربین نوید حسنی یکی از اعضای جمعیت دوستداران طبیعت نجف آباد برای مخاطبین به نمایش در می آید

خانه های تاریخی  و حمام تاریخی از جمله این آثار هستند.

 

خانه تاریخی

خانه تاریخی نوریان

خانه تاریخی تدین

خانه تاریخی تدین قبل از تخریب

نجف آباد نیوز