آخرین سخنرانی شهید کاظمی در جایگاه فرماندهی لشکر۸+فیلم
آخرین سخنرانی شهید کاظمی در جایگاه فرماندهی لشکر۸+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که پاییز76 در پادگان عاشورا در نجف‌آباد ضبط شده، بخش‌هایی از سخنرانی شهید کاظمی درمراسم تودیعش از فرماندهی لشکر8نجف‌اشرف به تصویر کشیده شده است.

آخرین سخنرانی شهید کاظمی در جایگاه فرماندهی لشکر۸+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که پاییز۷۶ در پادگان عاشورا در نجف‌آباد ضبط شده، بخش‌هایی از سخنرانی شهید کاظمی درمراسم تودیعش از فرماندهی لشکر۸نجف‌اشرف به تصویر کشیده شده است.
در این مراسم که با حضور عزیزجعفری فرماندۀ وقت نیروی زمینی سپاه و چهره‌هایی مانند محمد پاکپور فرماندۀ جدید لشکر۸ و مرتضی قربانی همراه است، در ابتدای فیلم صدای مجری (نادی) شنیده می‌شود که از شهید کاظمی به عنوان «فرمانده قرارگاه ثارالله»،مسئولیتی که در آن زمان برای شهید کاظمی در نظر گرفته شده بود، دعوت می‌کندکه سخنرانی نماید.
از سه پاسداری که در این قاب دیده می‌شوند، دو نفر را می‌شناسیم؛ سمت راست مهدی رشیدزاده و سمت چپی عباس حسناتی.
در طول سخنرانی شهید کاظمی که بخش‌هایی از آن به صورت منقطع ضبط شده، دوربین به سراغ چهره رزمندگان و پاسداران حاضر در نمازخانه پادگان عاشورا می‌رود.
در بخش پایانی فیلم هم، دوربین برای لحظات کوتاهی، چهره شهید کاظمی را نشان می‌دهد.

تصاویر، تزیینی هستند.

شهید احمد کاظمی

شهید احمد کاظمی

 

آخرین سخنرانی شهید کاظمی در جایگاه فرماندهی لشکر۸+فیلم